Projekt-A-Holdet

Efter mange års arbejde på traditionelle døgninstitutioner har Suzzie Espanner og Klaus Bonde i 2013 udviklet Projekt A-Holdet ud fra overbevisningen om, at det er mere effektivt at undlade at fjerne symptombæreren (barnet) og i stedet arbejde med hele familien i eget hjem. Vi kalder det intensiv familiebehandling og alternativ til anbringelse. Andre kalder det omvendt anbringelse eller anbringelse i eget hjem.

Projekt A-Holdet arbejder ud fra et normaliseringsperspektiv, som sikrer, at børn og unge bevarer en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, ligesom vi udvikler og udnytter de ressourcer, der er i barnets familie og netværk. Vi arbejder desuden ud fra et vidensperspektiv, hvor de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området .

  • Som alternativ til døgnanbringelser iværksætter vi forebyggende indsatser og intensive behandlingsforløb i børnefamilier, som ikke trives
  • Som alternativ til tvangsanbringelser af nyfødte børn iværksætter vi forebyggende indsatser og intensive behandlingsforløb hos unge mødre, som skal udvikle forældrekompetencer
  • Som alternativ til udredninger på døgninstitution foretager vi observationsopgaver og pædagogisk psykologiske udredninger, som foregår i borgernes eget miljø. Herunder forældrekompetenceundersøgelser
  • Den intensive familiebehandling kan strække sig fra 3 til 24 timer dagligt (døgndækning)
  • Ved døgndækning flytter medarbejderen ind hos familien og bor sammen med familien døgnet rundt. Medarbejderen arbejder minimum 1 døgn ad gangen
  • I behandlingsforløb rykker vi ud døgnet rundt med kort varsel, og vi er tilgængelige 24/7

Som supplement til familiearbejdet i Projekt A-Holdet har Suzzie Espanner siden 2005 tilbudt individuelle behandlingstilbud, supervision og kursusforløb i Terapiklinikken:

  • Terapi og jeg støttende samtaler
  • Coaching forløb til unge og voksne
  • Som alternativ til kontanthjælp udføres kursusforløb for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er sværest at motivere og har de dårligste forudsætninger for påbegyndelse af uddannelse eller arbejde
  • Desuden ydes konsulentbistand, skræddersyet supervision og specielt tilrettelagte kurser for familier, sagsbehandlere og øvrige personalegrupper

Vi anvender evidensbaseret viden og kvalitetssikrer og dokumenterer arbejdet ved hele tiden at følge effekten af arbejdet. Vi anvender den nyeste forskning om motivation og feedback.

Kontakt Suzzie Espanner eller Klaus Bonde for et uforpligtende møde.

NB. Projekt A-Holdet har iværksat initiativer, så der leves op til alle krav i den nye persondataforordning (GDPR).