Projekt-A-Holdet

Projekt A-Holdet har specialiseret sig i indsatser, der retter sig mod socialt udsatte og psykisk sårbare børn, unge og voksne.

Som alternativ til anbringelse af barnet udenfor hjemmet arbejder vi så vidt muligt med hele familien i borgernes eget hjem:

  • Som alternativ til døgnanbringelser iværksætter vi forebyggende indsatser og intensive behandlingsforløb i børnefamilier, som ikke trives
  • Som alternativ til tvangsanbringelser iværksætter vi forebyggende indsatser og intensive behandlingsforløb hos unge mødre, som skal udvikle forældrekompetencer
  • Som alternativ til udredninger på døgninstitution foretager vi observationsopgaver og pædagogisk psykologiske udredninger, som foregår i borgernes eget miljø. Herunder forældrekompetenceundersøgelser
  • I behandlingsforløb rykker vi ud døgnet rundt med kort varsel, og vi er tilgængelige 24/7.

Øvrige opgaver:

  • Som alternativ til kontanthjælp laver vi kursusforløb for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er sværest at motivere og har de dårligste forudsætninger for påbegyndelse af uddannelse eller arbejde
  • Vi yder konsulentbistand og skræddersyr supervision og specielt tilrettelagte kurser for familier, sagsbehandlere og øvrige personalegrupper

Vi anvender evidensbaseret viden og kvalitetssikrer og dokumenterer arbejdet ved hele tiden at følge effekten af arbejdet. Vi anvender den nyeste forskning om motivation og feedback.

Hidtidige erfaringer viser, at vores tilbud kan skabe markante resultater til en lavere pris end traditionelle løsninger.

Kontakt Suzzie Espanner eller Klaus Bonde for et uforpligtende møde.