Projekt-A-Holdet

Projekt A-Holdet har specialiseret sig i indsatser, der retter sig mod socialt udsatte og psykisk sårbare børn, unge og voksne. Herunder personer med stress, angst, depression, hjerneskade, ADHD, PTSD, personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser, OCD, udadreagerende adfærd, misbrugsproblematikker og dobbeltdiagnoser.

  • Vi foretager grundige pædagogisk psykologiske udredninger, som foregår i borgernes eget miljø. Herunder forældrekompetenceundersøgelser
  • Som alternativ til anbringelse iværksætter vi forebyggende indsatser og intensive behandlingsforløb i børnefamilier, som ikke trives
  • Som alternativ til tvangsfjernelse iværksætter vi forebyggende indsatser og intensive behandlingsforløb hos unge mødre, som skal udvikle forældrekompetencer
  • I behandlingsforløb rykker vi ud døgnet rundt med kort varsel, og vi er tilgængelige 24/7
  • Som alternativ til kontanthjælp laver vi kursusforløb for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er sværest at motivere og har de dårligste forudsætninger for påbegyndelse af uddannelse eller arbejde
  • Vi skræddersyr supervision og specielt tilrettelagte kurser for familier, sagsbehandlere og øvrige personalegrupper

Vi anvender evidensbaseret viden og kvalitetssikrer og dokumenterer arbejdet ved hele tiden at følge effekten af arbejdet. Vi anvender den nyeste forskning om motivation og feedback.

Hidtidige erfaringer viser, at vores tilbud kan skabe markante resultater til en lavere pris end traditionelle løsninger.

Ring for et uforpligtende tilbud eller et uforpligtende møde.