Certificering i ADBB

Marts 2019

Så er også Zarah certificeret i ADBB på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Stort til lykke!

ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Den kan anvendes til bl.a. at opdage helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betingede vanskeligheder, og den er valideret til brug fra 2-månedersalderen og indtil 2 år.

Metoden er udviklet til brug i almen lægepraksis som en del af rutine børneundersøgelser, men kan med fordel integreres i sundhedsplejerskers og andre faggruppers daglige arbejde.

Den fantastiske hjerne og autisme set indefra

November 2018. Fire medarbejdere har deltaget i dette spændende og meget inspirerende foredrag med Peter Lund Madsen og Anne Skov Jensen, der står bag Overlevelsesguiden.

Peter Lund Madsen fortalte på sin sædvanlig underholdende måde, hvordan den almindelige hjerne fungerer, og hvordan den autistiske hjerne kan komme til kort, når det handler om at analysere sociale situationer, når hjernen udsættes for stress.

Anne Skov Jensen, som selv er diagnosticeret med Aspergers syndrom og ADHD og har en søn og datter med samme diagnoser, fortalte med udgangspunkt i sit eget liv som autist om styrker, udfordringer, kommunikation, stress, nedsmeltninger, kompenserende strategier og hvordan et godt autismeliv kan se ud.

Ikke mindst Anne Skov Jensens oplæg var fyldt med konkrete eksempler på udfordringerne som autist, som giver ny inspiration til vores arbejde.

Certificering i ADBB

September 2018.

Til lykke til Jean, Karin og Suzzie, som netop er blevet certificeret i ADBB.

Næste hold medarbejdere er i fuld gang på, og de sidste medarbejdere er tilmeldt første hold i 2019.