Familiebehandlere

Afhængig af opgavens art vil medarbejderne have forskellig alder, køn og baggrund, og de vil have forskellige  grunduddannelser. Typisk pædagog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, talepædagog og psykolog.

Mange har omfattende efteruddannelser. Herunder uddannelser som psykoterapeut. De der arbejder i spædbørnsprojekterne er certificeret i ADBB på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

Vi har medarbejdere med stor viden om fremmede kulturer og sprog (russisk, arabisk, urdu).

Alle medarbejdere deltager i kursusforløb i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og alle medarbejdere modtager intern og ekstern supervision og undervisning.

Medarbejderne er fysisk og psykisk robuste mennesker, der har en stor viden og et stort hjerte for udsatte børn og unge og stor respekt for de unges familier og netværk. Herunder respekt for, at deres arbejdsplads er borgernes hjem.

Medarbejderne arbejder med ildsjælens engagement, og de er indstillet på at arbejde, når de unge og familierne har brug for dem, dvs. aftener, weekends og helligdage.

Foruden nedenstående familiebehandlere har vi yderligere kontakt til en række freelance konsulenter, som træder til ved specielle opgaver.

Bettina
Familiebehandler og talepædagog

 

 

Lone
Familiebehandler

 

 

Stine Sophie
Pædagog og psykoterapeut

 

 

Trine
Familiebehandler

 

 

Zarah
Pædagogstuderende

 

 

Stian
Familiebehandler

Dag
Familiebehandler

Laila
Familieterapeut

Ibo
Støttekontaktperson og tolk

Marc
Familiebehandler

Skipper
Familiebehandler

Sofia
Familiebehandler og tolk

Susan
Familiebehandler

Zhian
Familiebehandler og tolk