Motivationsarbejde

Motivationsarbejde er en teori og metode til at nå tilsyneladende umotiverede unge, som man møder i f.eks. socialforsorg, kriminalforsorg og psykiatri. Grundtanken er, at ingen er håbløs, og at det er muligt at motivere alle. At arbejde med metoden indebærer integration af en fremgangsmåde bestående af tre dele.

Første del drejer sig om, hvilke vurderinger og teorier, som motivationsarbejderen har med sig til mødet med den unge. Det har den største betydning for fortsat at kunne være engageret og ikke blive udbrændt.

Anden del er den følelsesmæssige relation mellem medarbejderne og den unge: ”motivationsrelationen”. Det er den praktiske anvendelse af vurderinger og teori.

Den tredje del indeholder metoder og tekniker, som kan påskynde motivations-processen.

Motivationsarbejdet har sine rødder i humanistisk psykologi. Til denne metode hører f.eks. de fleste former for familieterapi. Humanistisk psykologi har som udgangspunkt et positivt menneskesyn. Dette fundament hviler motivationsarbejdet også på i form af det positive menneskesyn, kontaktrebus, motivationsproces, motivationsrelationen engagement, håb, tiltro, ærlighed (Revsted,P.2010.Motivationsarbejde).