Dokumentation

Vi anvender evidensbaseret viden og kvalitetssikrer og dokumenterer arbejdet ved hele tiden at følge effekten af arbejdet. Vi anvender den nyeste forskning om motivation og feedback.

Vi anvender bl.a. LRS (Learning Rating Scale), som er et evalueringsinstrument, som er udviklet af Poul Nissen fra Aarhus Universitet. Instrumentet er bl.a. udviklet på baggrund af en omfattende mængde resultater fra den psykoterapeutiske effektforskning.

Den psykoterapeutiske effektforskning peger på, at hovedparten af effekten (30 %),kommer fra de såkaldte alliancefaktorer (kemien mellem terapeut og klient), og om klienten kan bruge det, han eller hun bliver udsat for (klientfaktorer) til noget i sin udvikling (40 %). Selve interventionen (terapiformen) og om klienten forventer en positiv udvikling, udgør hver 15 %.

Omsat til pædagogik betyder det, at forventningen til, om eleven udvikler sig fagligt er vigtig (15 %) men også om metoden (15 %) ”tricker” elevens læring (40 %), og at læringsmiljøet er godt (30 %).

LRS er en såkaldt ”analog” skala, hvor man måler, i hvor høj grad borgerne/kursisterne lærer noget modsat digitale skalaer, hvor der er tale om et enten/eller.