Neuropsykologi

Vi følger med største interesse udviklingen indenfor neurobiologi og neuropsykologi. Ikke mindst den amerikanske børnepsykiater Dr. Bruce D. Perrys forskningsarbejde med traumatiserede børn og unge.

Bruce D. Perry har gennem sin forskning og sit praktiske arbejde med traumatiserede børn vist, hvordan en helhedsorienteret forståelse og indsats er med til at udvikle børns hjerner i en sundere retning. Det er relationen mellem mennesker, som giver børnene mulighed for på ny at genopbygge tillid, genvinde troen på sig selv og genoprette tryghed.

Dr. Bruce D. Perry, MD, Ph.D., er en internationalt anerkendt autoritet indenfor hjernens udvikling og børn i krise. Perry leder ChildTrauma Academy, et banebrydende center, som beskæftiger sig med forskning og uddannelse inden for børnemishandling. Derudover er han den medicinske direktør for Provincial Programmer i børns mentale sundhed for Alberta, Canada.

Bruce Perry har været konsulent på mange hændelser, der involverer traumatiserede børn, herunder Columbine High School skyderier i Littleton, Colorado, Oklahoma City Bombning, og Branch Davidian belejring. Hans kliniske forskning og praksis fokuserer på traumatiserede børn samt at undersøge de langsigtede virkninger af traumer hos børn, unge og voksne.

Perrys arbejde har været medvirkende til at beskrive, hvordan traumatiske begivenheder i barndommen ændrer hjernens biologi. Han er forfatter til mere end 200 tidsskriftsartikler, bogkapitler og videnskabelige procedurer og er modtageren af en lang række priser.