A-holdet

Som alternativ til en traditionel døgnanbringelse arbejder A-holdet ud fra overbevisningen om, at det er mere effektivt og mindre indgribende at arbejde med hele familien i eget hjem. Dertil er det langt billigere. Vi sætter alle sejl til for at give forældre mulighed for at udvikle de kompetencer, der skal til, for at deres barn kommer i udvikling og trivsel. Vi kalder det intensiv familiebehandling og alternativ til anbringelse.

Foruden familiebehandling arbejder A-holdet med diverse former for bo-støtte, overvåget og støttet samvær, mentorforløb, ligesom vi foretager pædagogisk psykologiske udredningsforløb og forældrekompetenceundersøgelser. A-holdet varetager komplekse opgaver omkring psykisk sårbare og handicappede børn, unge og voksne. Vi arbejder for familieafdelinger, handicapafdelinger samt jobcentre.

Er det umuligt at arbejde med unge i eget hjem, oprettes døgntilbud (herunder enkeltmands-projekter) for svært udadreagerende unge.

A-holdet har medarbejdere med specielle kompetencer indenfor spædbørn og familiebehandling, og vi har medarbejdere med specielle kompetencer og den tilstrækkelige robusthed til at arbejde med udadreagerende børn og unge. Herunder unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og andre psykiske lidelser.

Vi anvender evidensbaseret viden og kvalitetssikrer og dokumenterer arbejdet ved hele tiden at følge effekten af arbejdet. Vi arbejder ud fra en neuroaffektiv og udviklingspsykologisk referenceramme med forskellige metoder såsom metalliseringsbaserede samtaler, lege, aktiviteter og øvelser til hele familien. De medarbejdere, der arbejder med småbørnsfamilier, er uddannet i ADBB fra Københavns universitet.

Kontakt Suzzie Espanner eller Klaus Bonde for et uforpligtende møde.