CV Karin Garms

Erfaringer

  • Mere end 20 års erfaring med udsatte børn og unge i alderen 0-18 år. Herunder børn med ADHD, Asperger, ASF, psykoser, relations forstyrrelser etc.
  • Mere end 20 års erfaring med familiearbejde og tæt kontakt med socialt udsatte forældre
  • Arbejdet i ungdomsklub med ressource svage unge med særlige behov for hjælp og støtte
  • Arbejdet med funktionsnedsatte voksne
  • Stor erfaring som familiebehandler/observant og samværskonsulent
  • 2 års arbejde på særlig sikret afdeling på Sølager med ungdomskriminelle med diverse sociale problemer og diagnoser
  • 15 års ansættelse som socialpædagog og miljøterapeut på Behandlingshjemmet Stutgården med ansvar for at planlægge, udføre og evaluere diverse opgaver inden for det socialpædagogiske og miljøterapeutiske miljø
  • 4 års arbejde som børnesagkyndig dommer i byretten. Dette har givet en stor viden og et stort kendskab til børnesager og hvordan disse vurderes. Herunder hvad der vægtes i observationer og børnefaglige undersøgelser
  • Medlem af censorkorpset ved Ny Pædagoguddannelse for perioden 1. februar 2019 – 31. januar 2023