Unge mødre

Indsatsen er ofte af både teoretisk samt af praktisk karakter eller med et pædagogisk formål og har til hensigt at skabe bedre hverdagsvilkår for den unge mor.

Hjælpen kan f.eks. bestå i at:

  • Give råd og vejledning om, hvordan  man som forældrene kan organisere dagligdagen
  • Give råd og vejledning om, hvordan man som forældre bedst muligt kan udøve forældreskabet (psykoedukation)
  • Ledsagefunktion (såsom eksempelvis at følge mor i skole  ) og bisidderfunktion.
  • Introducere fritidstilbud – hjælpe med at etablere kontakten og få sat det i gang, så familien på sigt selv kan være ansvarlige for tilknytningen.

Tilbud med døgndækning

Hjælpen kan også være langt mere omfattende, som når vi flytter ind hos familier med nyfødte børn med henblik på observation, guidning og udvikling af forældreevne. Her er vi minimum den første måned sammen med familien i alle døgnets timer. Vi følger familien på fødeafdelingen og deltager i overflytningen til hjemmet. Medarbejderne arbejder fra et til tre døgn. Der arbejdes tæt sammen med sundhedsplejerske, sagsbehandler og kommunens familieteam.

Der fremsendes “ugebrev” hver søndag med beskrivelser af den forgangne uges arbejde. Hver fjerde uge udarbejdes statusbeskrivelse, hvor vi ud fra handleplanens mål beskriver og vurderer, hvor langt familien er nået, hvad der skal arbejdes med den næste periode, og hvor meget støtte forældrene efter vores vurdering har brug for fremadrettet.