Ledelse

Suzzie Espanner (behandlingsansvarlig leder)

Pædagog, psykoterapeut MPF og cand. pæd. i pædagogisk psykologi Suzzie Espanner
er overordnet ansvarlig for projekt A-Holdets behandling. Hendes spidskompetencer er at skabe motivation og forandring hos personer, som har opgivet hjælpesystemet. Igennem ansættelser på Roskildehjemmet, Skt. Hans, Stevnsfortet, Prøvegården, Den Matrikelløse Døgninstitution og konsulentarbejde for den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) har hun oparbejdet indgående erfaring med såvel behandling, visitation som undervisning.

Suzzie har en længere karriere bag sig i Maersk, men skiftede spor i 1995 og har siden arbejdet med svært utilpassede, sindslidende, misbrugere og kriminelle. Læs mere

Klaus Bonde (chefkonsulent)

Cand. psych. Klaus Bonde varetager i samarbejde med Suzzie Espanner tilrettelæggelsen af behandlingsforløb, det løbende dokumentationsarbejde og diverse konsulentopgaver. Klaus grundlagde i 1993 Den Matrikelløse Døgninstitution som han var forstander for til 2013. Igennem 20 år specialiserede institutionen sig i skræddersyning af behandling og anbringelsesformer for de mest belastede unge.

Siden 2009 har Klaus udført konsulentopgaver som VISO-specialist i samarbejde med Suzzie Espanner og Henrik Rindom. Klaus har også medvirket i etableringen misbrugsbehandlingstilbuddet X-Camp i Næstved Kommune og været formand for Ungesamrådet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Læs mere

Karin Elsgaard (souschef)

Efter i en længere periode at have arbejdet som konsulent for Projekt A-Holdet, er Karin pr. 1. januar 2017 blevet ansat på fuld tid. Karin vil primært beskæftige sig med socialpædagogisk arbejde og familiebehandling, og sekundært udfylde rollen som souschef. Rollen som souschef indebærer, at Karin deltager i ledermøder og er fungerende leder i Suzzie Espanners fravær.

Karin er uddannet socialpædagog og har i mere end 20 år arbejdet med udsatte børn og unge i alderen 0-18 år. De sidste 15 år som socialpædagog og miljøterapeut på Behandlingshjemmet Stutgården. Sideløbende hermed har Karin de sidste 4 år arbejdet som børnesagkyndig dommer i byretten. Fra 1. februar 2019 medlem af censorkorpset ved Ny Pædagoguddannelse. Læs mere