Pædagogisk psykologiske udredninger

Projekt-A-Holdet tilbyder pædagogisk psykologiske udredninger, som varetages af Suzzie Espanner og Klaus Bonde i samarbejde med Projekt A-Holdets psykologiske konsulent, som er autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi.  Om nødvendigt inddrages også Projekt A-Holdets psykiatriske konsulent.

Den psykologiske udredning omfatter for sagen relevante kognitive og projektive tests. Disse oplysninger suppleres med observationer og interviews af barnet/den unge og betydningsfulde personer i netværket. Den samlede udredning vil afdække barnets/den unges/familiens kompetencer og vanskeligheder og munde ud i en samlet pædagogisk psykologisk konklusion og anbefalinger vedr. fremtidig indsats.

Prisen beregnes i forhold til den konkrete opgaves omfang. Kontakt os for et tilbud.