Unge med misbrugsproblematikker

Et stort antal unge har et problematisk forbrug af stoffer – typisk hash, men også kokain, amfetamin, alkohol, ecstasy o.a. Dette forbrug, eller misbrug, vanskeliggør, at den unge kan varetage et arbejde, en uddannelse og få en dagligdag til at fungere, samt opnå de samme ting som deres jævnaldrende. Det sætter også hele familien under voldsomt pres og kan have store konsekvenser for både forældre og søskende.

Projekt-A-holdet tilbyder behandling til unge med et problematisk forbrug af hash og/eller feststoffer. Det være sig amfetamin, kokain, ecstasy, GHB m.v.  Der tilbydes ikke substitutionsbehandling. Derfor henvises unge med misbrug af heroin eller lignende til anden misbrugsbehandling.

Afrusningen gælder unge i alderen fra 15 år. Specielt for hashmisbrugere gælder,  at de også kan komme i behandling, når de er over 18 år. Misbrugsbehandling er i første fase en individuel foranstaltning. Læs mere