Idégrundlag

Efter mange års arbejde på traditionelle døgninstitutioner har Suzzie Espanner og Klaus Bonde i 2013 udviklet Projekt A-Holdet ud fra overbevisningen om, at det er mere effektivt at undlade at fjerne symptombæreren (barnet) og i stedet arbejde med hele familien i eget hjem. Vi kalder det intensiv familiebehandling og alternativ til anbringelse. Andre kalder det omvendt anbringelse eller anbringelse i eget hjem.

Projekt A-Holdet arbejder ud fra et normaliseringsperspektiv, som sikrer, at børn og unge bevarer en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, ligesom vi udvikler og udnytter de ressourcer, der er i barnets familie og netværk. Vi arbejder desuden ud fra et vidensperspektiv, hvor de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området.