Coachingforløb

Hvorfor coachingforløb?
En del unge føler sig udstødt, misforstået og har svært ved at se en mening med livet. De oplever at de voksne ikke tager dem alvorligt og mangler respekt for deres tanker og følelser. Det giver sig udslag i mange forskellige former for tanker og adfærd:

  • Måske gentager de det samme mønster selvom de godt ved det er uhensigtsmæssigt
  • Måske aner de ikke hvad de egentligt vil med deres liv og hvad der er vigtigst for dem
  • Måske er de nået dertil hvor det hele føles lige meget
  • Måske føler de slet ikke der er en plads til dem her i livet

Udadtil kan det give sig udslag i aggressiv adfærd, misbrug, spiseforstyrrelser, overvægt, cutting, angst, eller måske vælger den unge at trække sig fra sociale sammenhænge. Resultatet er, at der er problemer med at passe skole, uddannelse, arbejde eller praktik.

Mål
Den unge får større selvværd og selvindsigt, udvikler evnen til at træffe gode valg og reagerer hensigtsmæssigt i pressede situationer og i mere langsigtede beslutninger.

Indhold og metode
I et forløb af personlige coaching samtaler er baggrunden at arbejde med den unges tanker, følelser og adfærd (den kognitive referenceramme). Ved samtalerne opnås større selvforståelse og evne til at ændre eget liv. I starten kan den unge støttes akut i svære situationer.

Forløb over 3 måneder
1. Måned: 4 samtaler á 1 ½ time
2. Måned: 3 samtaler á 1 time
3. Måned: 2 samtaler á 1 time

I hele forløbet er der mulighed for telefonisk rådgivning i akutte situationer.

Coachingen kan både gennemføres individuelt og i grupper op til 4 personer.

Målgruppen:
Unge og voksne med psykiske sårbarheder og psykosociale udfordringer, unge der f.eks. skal fastholdes i uddannelsesforløb samt unge der har brug for lidt motivation til at komme videre i livet. Alderen er fra 15 år og opefter.

Forløbet kan med fordel suppleres med en mentor ordning.

Hvis det ønskes kan jeg også indgå i andre sammenhænge i arbejdet med de unge så som undervisning og supervision af medarbejdergrupper.

Sted:
Firmaet er beliggende i Roskilde, men kurset kan efter aftale afholdes andre steder i Danmark.

Pris
7.450 kr. for 11 timers coaching og op til 2 timers telefonisk rådgivning.