Unge med personlighedsforstyrrelser og psykiske lidelser

En del unge har psykiske problemer eller psykiatriske lidelser. Dette ses ofte hos unge med dyssociale træk, personlighedsforstyrrelser, ADHD og skizofreni. I nogle sager består en del af arbejdet i at klarlægge (i samarbejde med relevante fagpersoner) om den unge evt. har en ubehandlet psykisk lidelse.

Målgruppe

Unge mellem 12 og 26 år, under afklaring eller med kendte psykiatriske problemstillinger, f.eks.:

 • Autismespektrumforstyrrelse (Aspergers syndrom og Infantil autisme)
 • ADHD
 • Angst
 • Depression
 • Fobi
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Skizofreni
 • Spiseforstyrrelse
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse
 • Andre psykotiske tilstande m.m.

Behandling

Der tilbydes flere forskellige behandlingsformer. Der vil typisk være tale om en kombination af miljøterapi, kognitiv adfærdsterapi, psykologisk behandling, psykoedukation, psykiatrisk medicinsk behandling og fysisk træning. Der arbejdes ud fra behandlingsmål, som altid udarbejdes sammen med den unge og som er baseret på at give den unge kræfter til at komme sig og få ressourcer til at tage ejerskab til sin tilværelse igen.

Behandlingen indebærer en dagligdag med:

 • Tryghed og forudsigelighed, der giver den unge den ro, de har brug for, så de kan åbne sig for andre mennesker.
 • Hjælp til dagligdags aktiviteter, så den unge lærer at få en hverdag til at hænge sammen. Eksempelvis at få noget at spise, gøre rent, vaske tøj og se deres familie og netværk samt hjælp til aktivitet og job.
 • Faste samtaler med det personale, der følger unge, eller med en psykolog, hvis unge har brug for det.

Der tilbydes en kombination af højt specialiseret faglig viden og erfaring med at møde den unge på dennes præmisser. Med andre ord: Eksperthjælp i øjenhøjde. Ikke mindst i arbejdet med unge med en psykisk sårbarhed er det vigtigt at den unge ikke stigmatiseres og kronificeres.

Personkontinuitet

Den enkelte unge kan følges af det samme personale under hele forløbet, ligesom medarbejderne kan kontaktes døgnet rundt.