Værdigrundlag

Mission

Projekt A-Holdets mission er at sikre, at børn og unge ikke anbringes uden for hjemmet, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre at sikre dem en god nok barndom i hjemmet.

Vision

Projekt A-Holdets vision er at arbejde på at være det bedste koncept, når det gælder alternativ til anbringelse på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted. Visionen bygger på et ønske om at produktudvikle fagligt og forskningsmæssigt baserede løsninger, så en reduktion af traditionelle anbringelser kan fremmes i Danmark.

Sjæl

Vi handler og rykker hurtigt ud. Vi er der altid, ligeværdige, positive og indstillet på at yde det optimale.

Omsorg

Vi optræder ansvarligt, respektfuldt og med empati i alt hvad vi gør. Det betyder at, vi arbejder struktureret, vedholdende og troværdigt og at teamwork benyttes, når opgaven kræver det.

Kontinuerlig voksenkontakt

Vi tilsikrer den unge kontakt med et team af fysisk og psykisk robuste og fagligt kompetente voksne, som arbejder professionelt og altid ser håb som den første mulighed. Medarbejdere kan træffes døgnet rundt.

Individuelle løsninger

I Projekt-A-Holdet ser vi hver ung, familien og netværket som noget ganske særligt og unikt, hvorfor vi tænker i individuelle løsninger. Det betyder også, at vi udviser handlekraft og træffer gennemtænkte beslutninger.

Udvikling

Vi holder ambitionsniveauet højt i teamet og tilskynder til personaleudvikling, refleksion og forskning. Vi værner om det lærende element, og vi dokumenterer vores indsats omhyggeligt og kommunikerer bredt.