Alternativ til kontanthjælp

Kraka-metoden er et evidensbaseret undervisningstilbud til den gruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er sværest at motivere og har de dårligste forudsætninger for påbegyndelse af uddannelse, praktik eller arbejde.

  • Der er tale om et personligt udviklende kursus, som sætter kursisterne i stand til at overvinde de barrierer, som forhindrer dem i at melde sig til eller gennemføre et uddannelsesforløb.
  • Kurset bygger på den nyeste forskning om motivation og feedback. Den bærende idé er, at kursisternes motivation udvikles og vedligeholdes ved, at kursets indhold tilpasses efter kursisternes ønsker og behov, og løbende bliver justeret med udgangspunkt i kursisternes feedback.
  • Hver dag indledes med fokus på kroppen, hvor der undervises i kropsforståelse og hvordan man lytter til kroppens signaler. Der arbejdes med ernæringens betydning og fysisk aktivitet i fitness center, og hver dag afsluttes med mindfulness.
  • En stor del af undervisningen består af psykoedukation, hvor kursisterne får viden om psykiske lidelser, udløsende faktorer og undervisning i kommunikationstræning og problemløsning.
  • Indenfor den overordnede kursusplan vil der være mulighed for at improvisere, når der på baggrund af den ugentlige feedback (udfyldelse af Adult Learning Rating Scales) udtrykkes behov for et ændret indhold eller en ændret undervisningsmetode.
  • Deltagerne skriver logbog, så de er med til at observere egen proces.
  • Kursusforløbet er et intensivt forløb på 12 uger med undervisning 2 dage om ugen (eksempelvis mandag og torsdag) fra kl. 8:00 – 12:00. Forløbet er et gruppeforløb med max 15 kursister.
  • De involverede sagsbehandlere får tilbud om at deltage i undervisningen for bedre at kunne understøtte kursisternes udviklingsprocesser.

Klik for at læse udtalelser fra kursusdeltagere

Ring for pris og yderligere information på mob 2095 7202.