Om os

Som alternativ til anbringelse af barnet udenfor hjemmet iværksættes intensive behandlingsforløb og forebyggende indsatser for hele familien. Der arbejdes i borgerens eget hjem.

Vi arbejder, når barnet og familierne har brug for det, dvs. aftener, weekends og helligdage.

Den intensive familiebehandling kan strække sig fra 3 til 24 timer dagligt (døgndækning).

Ved døgndækning flytter medarbejderen ind hos familien og bor sammen med familien døgnet rundt. Medarbejderen arbejder minimum 1 døgn ad gangen

Vi rykker ud døgnet rundt med kort varsel. Der er mulighed for kontakt 24/7 ved akutte problemer.

Vi overdrager og sikrer det efterfølgende forløb i samarbejde med kommunens egne medarbejdere.