Alternativ til døgnanbringelse

Som alternativ til døgnanbringelser iværksætter vi forebyggende indsatser og intensive behandlingsforløb i børnefamilier, som ikke trives. Om nødvendigt flytter vi ind i familien en periode, hvor vi guider familien i alle døgnets timer. Herefter aftrappes støtten til familien, når de kan klare sig med besøg af få timers varighed og til slut en ugentlig eller månedlig supervision.

At fjerne et barn fra sin familie er forbundet med store menneskelige omkostninger med megen smerte og ”sår på sjælen” for både barn og forældre. Et intensivt behandlingsforløb i hjemmet er tjent ind i løbet af få år. Hertil kommer de menneskelige gevinster i form at den lykke og livskvalitet, der er forbundet med, at barnet kan blive i sin familie.

Ved at arbejde i forældrenes hjem sikres, at ingen læring skal overføres fra livet på en døgninstitution til livet i eget hjem. I forældrenes oplevelse er der stor forskel på, om de er på ”udebane” eller på ”hjemmebane”. Om forældrene er ”gæster” på en døgninstitution, eller om Projekt A-Holdets medarbejdere er ”gæster” i forældrenes hjem.

Som medarbejder kræver det en stor ydmyghed og hensynsfuldhed at arbejde i en familie. På samme tid at være gæst og professionel.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.