Børnefamilier

Vi tilbyder samtaler, supervision og psykoedukation til familier, børnesager eller konfliktløsning i familien samt forældrekompetenceundersøgelser.

Familiesamtaler

 • Almen dårlig trivsel – Familier med højt konflikt niveau og magtkampe
 • Familier med børn med særlige vanskeligheder
 • Før og efter skilsmisse – Dine, mine og vores børn – Delebørn – Sammenbragte familier
 • Genetablering af familier efter adskillelse (separation, udstationering, fængsling, osv.)
 • Konfliktmægling mellem to generationer

Forældre-coach

 • Samtaler og rådgivning til forældre omkring fx. skilsmisse, separation, det gode parforhold og opdragelse af børn.

Når ét af familiemedlemmerne har det svært eller mistrives, påvirker det resten af familien og skaber store frustrationer hos alle. Disse mønstre kan opstå i alle familier – de er en del af at være forælder.
Ofte handler familiesamtaler om at få nogle redskaber til at kunne klare den hverdag, som kan udfordre enhver familie og som kun forstærkes med en utilpasset ung i hjemmet.

Målet kan også være, at forældrene hjælpes til at sikre, at den unge passer sin uddannelse, fritidsaktiviteter m.v. Samtalerne er ofte af praktisk karakter med et formål at skabe bedre hverdag for barnet eller den unge. Hjælpen kan f.eks. bestå i at:

 • Hvordan kan vi som  forældrene organisere dagligdagen
 • Hvordan kan vi som forældrene bedst muligt kan udøve forældreskabet
 • Den skånsomme skilsmisse
 • Hvad har jeres barn konkret brug for
 • Beslutninger om samværsordning
 • Hvordan kommer i godt fra hinanden
 • opbygning af sammenbragte familier

Ring for tilbud på tlf.: 2095 7202