Alternativ til udredning på døgninstitution

Som alternativ til udredning på døgninstitution foretager vi observationsopgaver og pædagogisk psykologiske udredninger, som foregår i borgernes eget miljø. Herunder forældrekompetenceundersøgelser.

Kontakt os for nærmere oplysninger.