Traumatiserede unge og unge med PTSD

Nogle mennesker er plaget af alvorlige følger efter voldsomme oplevelser.

Har den unge nogle af følgende symptomer:

  • Har du for mareridt om natten?
  • Bliver du nemt irritabel eller vred?
  • Har du svært ved at koncentrere dig?
  • Føler du dig træt og trist og uden mod på livet?
  • Kan du ikke kende dig selv og dine reaktioner?
  • Oplever du, at du før kunne klare mange ting, som du nu ikke orker eller kan?
  • Har du mest lyst til at være alene?
  • Genoplever du pludseligt de voldsomme hændelser?
  • Går du ofte til lægen, fordi du har smerter, uden at lægen kan konstatere, at du er syg?

Når vi forstår børnene og deres reaktionsmønstre, bliver vi bedre til at rumme dem. Både de stærkt udadreagerende, de børn, som trækker sig ind i sig selv, eller dem, der kejtet forsøger at indgå i relationer. Og når vi kan rumme dem, giver vi dem mulighed for at hele og udvikle sig. De vigtigste helende oplevelser finder ikke sted i terapien, men i relationer mellem mennesker. Tør vi skabe helende fællesskaber, giver vi børnene mulighed for at udvikle sig til empatiske og deltagende individer, som trods en svær start bliver værdifulde både i samfundets og deres egne øjne.

Behandling

En behandling hos os varer typisk fire til seks måneder, hvor du enten kommer hos os eller vi kommer hos dig. Det kan være en, to eller tre gange om ugen.

Vi arbejder med Neuroaffektiv udviklingsteori, så der indgår også gåture, hjemmeøvelser og mindfulness i forløbet.

Når behandlingen er slut, skriver vi et brev, hvor vi fortæller om hvordan forløbet og resultatet er. Vi beskriver også, hvordan vi bedst synes, du kan hjælpes fremover.