Spædbørnsprojekter – Alternativ til tvangsanbringelse

Projekt A-Holdets spædbørnsprojekter henvender sig til socialt udsatte og psykisk sårbare forældre, som måske har haft en turbulent barndom med omsorgssvigt, overgreb og anbringelser. De kan lide af angst og depression og have en tilknytning til psykiatrien. Forældrene kan være under 18 år, men er typisk mellem 18 og 29 år og har måske i årevis siddet fast i kontanthjælpssystemet med alt, hvad dette indebærer.

Nogle familier har måske fået tvangsfjernet et eller flere børn, og forældrekompetenceundersøgelser viser, at der kan være en bekymring for, om forældrene har de fornødne forældrekompetencer. Det kendetegner alle familierne, at de ønsker det bedste for deres børn, og at det er et brændende ønske for dem, at deres barn skal have en bedre barndom end de selv har haft.

Når kommunen på trods af dette giver familierne en chance for at beholde det nye barn, kan det skyldes, at moderen har fundet en stabil partner, det kan skyldes, at en enlig mor er blevet ældre og mere moden eller har et godt familiært netværk, eller det kan skyldes, at man er blevet mere opmærksom på og ønsker at afprøve den nyeste viden og forskning på området.

Tilbuddet skal sikre, at forældrene udvikler de fornødne kompetencer, så barnet udvikler sikker tilknytning, udvikling og trivsel.

Der arbejdes med udgangspunkt i Susan Harts neuroaffektive udviklingspsykologi.

Klik her for yderligere information

Klik her for artikel i Roskilde Avisen

Klik her for priser