Viden og links

Artikler, rapporter, videoer m.v.

Forskere: Drop virkningsløs medicin til psykotiske børn
Hvis antipsykotisk medicin til børn og unge med skizofreni eller psykose ikke virker efter højst fire ugers behandling, så er det ikke sandsynligt, at det kommer til det, viser dansk ph.d.-afhandling. Resultatet kan være med til at afkorte virkningsløse behandlingsforløb og mindske bivirkninger.
Link: http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-drop-virkningslos-medicin-til-psykotiske-born?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=93217c9fca-201507057_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-93217c9fca-239772105

Spejling
Mary Target er æresmedlem af det Britiske Psykoanalytiske selskab, og æresmedlem af IPA, og Professor i Psykoanalyse på UCL. I denne video fortæller Mary Target om hvad markeret spejling konkret er, samt udpensler væsentlige og meget pointer om terapeutens/pædagogens rolle i den terapeutiske og behandlingsmæssige relation og spejling.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TXjUE7CLsO4

ADHD og misbrug
At være ung og leve med ADHD og misbrug. En film, ud af flere i serien fra Socialstyrelsen.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=npSFPyJZjjk&list=PL1B0o_DA6zcyEAfLXBLAFUv7pyey_-tY_&feature=share

Born for love
Dr. Bruce Perry: Født til kærlighed (Born for love) – Hvorfor er empati essentielt og truet ?
Har du interesse for neurobiologi og hjernens udvikling – og ser det som en nødvendighed at være opmærksom på udviklingen af empatien – så er denne video et must. Denne video er Dr. Bruce Perry´s præsentation ved konferencen ”Nationale Behavioral Health s 2014” som blev offentliggjort d. 15/05/2014.
Fra fødslen søger vi intime forbindelser, som er gjort mulig ved empati – evnen til at elske og at dele andres følelser. I filmen gennemgås videnskabelige og historiske eksempler på, hvordan empati udvikler sig, hvorfor det er afgørende for vores udvikling, og hvordan den moderne verden truer empatien. Hvordan medfølelse ligger til grund for kvaliteter, der gør samfundet arbejde, og hvordan vanskeligheder forbundet med empati er nøglefaktorer i sociale problemer, psykisk sygdom og endda fysisk sundhed.
Lær, hvordan de seneste teknologiske ændringer, børneopdragelse i praksis, uddannelse og livsstil påvirker et barns forståelse af den menneskelige kontakt og dybe relationer, grundlaget for empati og en omsorgsfuld, sundt samfund. Samt praktiske ideer til at bekæmpe de negative påvirkninger af det moderne liv og fremme social forandring
Link: https://www.youtube.com/watch?v=M6kDeBaJi0M

Relationer og netværk i efterværnsindsatsen
Relationer og netværk er en afgørende faktor i efterværnsindsatsen. Anbragte unge står over for store udfordringer når de skal til at begynde deres selvstændige liv. Et engelsk studie af 101 tidligere anbragte unge viser, at tidligere anbragte unge sjældent har et tæt forhold til forældre, søskende eller andre familiemedlemmer, men at de unge ofte har stor gavn af familierelationerne, selvom de er skrøbelige. Du kan læse mere om udsatte børn og unge, hvordan relationer og netværk har stor betydning for anbragte unge i overgangen til et velfungerende voksenliv.
Link.: http://vidensportal.socialstyrelsen.dk/temaer/eftervaern/filer-til-temaet-eftervaern/familie-og-netva-rk-er-afga-rende.pdf

Først fik jeg ni knivstik, så tog jeg en universitetsuddannelse
’Jeg håber, vi finder dig død i en grøft, inden du fylder 18,’ hviskede en betjent til mig, da jeg som 15-årig rod var blevet arresteret. I dag har jeg lyst til at sparke døren ind til ham og alle pædagogerne, politikerne og klasselærerne, der ikke troede på mig, og kaste mit eksamensdiplom i fjæset på dem! Libanesiskfødte Mazen Ismail tilbragte sine første år i Danmark i asylcentre. I dag er han bachelor fra Syddansk Universitet.
Link: http://www.information.dk/499345

Her holdes gravide bag lås og slå
Norge er det eneste land i verden, hvor fostrets rettigheder kommer før morens, hvis hun er misbruger. På Borgestadklinikken syd for Oslo bliver gravide misbrugere behandlet bag låste døre, så de ikke skader deres ufødte børn med alkohol og stoffer
Link: http://www.information.dk/499338

Udviklingstraumer og relationer
Når man arbejder med børn med relationsskader er det afgørende, at man som fagperson er i kontakt med sig selv, hvis man skal kunne sætte barnet i stand til at være det samme. I modsat fald kan fagpersoner ubevidst bidrage til børns traumer. Læs hele artiklen her:
http://www.socialpaedagogen.dk/da/Arkiv/2014/09-2014/Synspunkt-Udviklingstraumer-og-relationer.aspx


Det skader aldrig at lytte til brugeren
PRIK

Stakkels den stofmisbruger, som ender i hænderne på Tony. Tony er behandler på en ambulant behandlingsinstitution for stofmisbrugere. En del af stedets brugere ønsker en stoffri behandling. Men den får de sjældent – Tony mener nemlig, at han har luret, hvorfor brugerne ønsker sådan. Læs hele artiklen her:
http://www.socialpaedagogen.dk/Arkiv/2014/09-2014/Prik-Det-skader-aldrig-at-lytte-til-brugeren.aspx

THE BODYS MOST FACIANTING ORGAN : THE BRAIN – KORT FOREDRAG AF BRUCE D. PERRY
Did you know that by the time you’re four years old, your brain is about 85% the size it is when you’re an adult? The brain develops as a reflection of the world it grows up in, and the biggest development happens in the first three years of life. Trauma expert Dr. Bruce Perry enlightens us on all things brain development.
SE MERE: https://www.chicagoideas.com/videos/462#sthash.Ar8Itp2G.dpuf

Russell A. Barkley: ADHD er ikke en forstyrrelse i opvæksten men er hovedsaglig en neurogenetisk forstyrrelse. Lyt til Russel A. Barkleys forelæsning:  http://www.youtube.com/watch?v=LyDliT0GZpE

Barkley er en internationalt anerkendt ekspert i ADHD hos både børn og voksne. Han har specialiseret sig i ADHD gennem mere end 35 år og arbejder for tiden som klinisk professor i psykiatri og pædiatri ved det medicinske universitet i South Carolina, USA.

SFI-rapport: midtvejsevaluering af efterværnsinitiativer
Ny rapport fra SFI stiller skarpt på et igangværende projekt, hvor fire kommuner styrker samarbejdet om den støtte, de giver til de unge, når de fylder 18 år og skal afslutte deres anbringelse. Konklusionen på midtvejsevalueringen af efterværnsinitiativet viser, at for de udsatte unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være svær, men et styrket samarbejde i kommunerne er første skridt på vejen til at hjælpe dem videre i uddannelse og job. Initiativet består af en tværfaglig samarbejdsgruppe, som kommunen sætter omkring den unge allerede i 15 års alderen. Gruppen kan fx bestå af sagsbehandler, jobkonsulent, UU-vejleder, anbringelsessted og en person fra den unges eget netværk. Arbejdsgruppen følger den unge til det fyldte 23. år og fastlægger i fællesskab med den unge mål for fremtiden, særligt med fokus på uddannelse og job. Læs hele artiklen…

Efterværn
Forskning peger på, at tidligere anbragte unge oplever betydelige vanskeligheder i overgangen til voksenlivet i forhold til deres jævnaldrende. De udfordringer, tidligere anbragte unge oplever, viser sig som ustabile boligforhold, svagt eller manglende netværk, ensomhed, ringe fysisk sundhed, højere risiko for misbrug, psykiske vanskeligheder og ikke mindst betydelig ringere chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden oplever de unge udfordringer i forhold til at håndtere praktiske dagligdags gøremål som at handle ind, lave mad, betale husleje og administrere økonomien. Efterværn er et tilbud til unge, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson samt unge, der har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke umiddelbart inden det fyldte 18. år. Læs hele artiklen…

 Inge Bryderup: Socialpædagogen nr. 3, 2013:
Politikere vil gerne have mere tjek på de ustyrlige sociale og socialpædagogiske områder, der også har pressens bevågenhed. Det er desværre ofte den type mediebevågenhed, der kan efterlade politikere rådvilde og med stort behov for at ”gøre noget” lige med det samme.
Men sådanne hurtige udredninger bliver let til et spil, der spilles af politikere, forskere og konsulenter med masser af kendte og ukendte jokere. Et spil, hvor det er uklart, om-og i så fald hvem- der er vindere eller tabere.
Forskernes fornemmeste opgave er at producerer ny viden, mens konsulentfirmaerne primært er sat i verden for at rådgive – og dermed bidrage til ændring af praksis.
Med ovenstående vil vi informere, at vi er helhedsorienteret – følger forskningen tæt, hvilket vores undervisning, rådgivning og supervision også vil vise. Dette er både indenfor pædagogisk og psykologiske felt. Læs hele artiklen…

Links

Dr. Bruce Perry

Video om mindfulness

Psykoterapeutforeningen