Kort beskrivelse af tilbud

  • Tilbuddet præsenteres for den unge mor/forældrene før fødslen og træder i kraft ved fødslen, hvor Projekt A-holdets medarbejdere møder ind på fødegangen
  • Efter 5 dage på fødeafdelingen flytter Projekt A-holdets medarbejdere ind hos familien. Perioden med døgndækning er typisk 4 uger, men aftales i hvert tilfælde med sagsbehandler. Medarbejderne arbejder fra 1 til 3 døgn ad gangen, hvorved familien oplever få personaleskift og få involverede medarbejdere
  • Efter perioden med døgndækning besøges familien et antal dage om ugen. Typisk 5 timer ad gangen. Støtten aftrappes gennem forløbet og efter 6 måneder begynder barnet i dagpleje eller vuggestue, hvorefter Projekt A-Holdet afslutter opgaven. Den efterfølgende støtte varetages af kommunens medarbejdere
  • Der arbejdes med forældrenes kontakt med og stimulation af barnet, at lære forældrene et spædbarns behov og aflæsning af dets signaler, forældrenes evne til at berolige barnet, og udvikling af en døgnrytme og struktur i dagligdagen
  • Der udarbejdes en grundig statusrapport hver måned, og der er et meget tæt samarbejde med sagsbehandler og sundhedsplejerske
  • Behandlingsansvarlig har daglig kontakt til medarbejderne og tæt kontakt til familierne, behandlingsansvarlig tager selv vagter og besøger som minimum familien 1 gang om ugen. Behandlingsansvarlig kan kontaktes 24/7 og rykker om nødvendigt ud, hvis familien oplever akutte problemer
  • Der arbejdes ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk referenceramme

Læs artikel om alternativ til tvangsanbringelse