Kraka-metoden – Alternativ til kontanthjælp

Suzzie Kraka 413 ugers kurset har i 2014 udgjort empirien i mit speciale ved Århus Universitet. I specialet undersøges, om der kan påvises evidens for en oplevet og målt effekt ved kurset.

Den samlede konklusion er, ”at der er evidensbaseret dokumentation for, at Kraka-metoden har virket (at der har fundet læring sted) for 5 af kursisterne, ligesom der er evidensbaseret dokumentation på, at Kraka-metoden har virket (at der har fundet læring sted) for gruppen som helhed fra uge 5 til uge 13”.

Efterfølgende har vi i 2016 revideret konceptet og udviklet 12 ugers kursus til psykisk sårbare kontanthjælpsmodtagere.