Certificering i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Diplom 5 (1)Efter i 2015 at have gennemført Susan Harts 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier, er certificeringen nu i hus.

Certificeringen har bestået af 3 videofremlæggelser ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser.