CV Klaus Bonde

Vigtigste uddannelser
Cand. psych. fra Københavns Universitet (1978).

Har efterfølgende gennemført en lang række kurser og efteruddannelser indenfor behandlingsmetoder, ledelse og organisationsudvikling. Vigtigst for min personlige udvikling har været Kempler Instituttets 3-årige træningsprogram i familieterapi (1989-1992) og omfattende supervision og egenterapi.

Erhvervserfaring
2015 – : Chefkonsulent i Projekt A-Holdet
Projektets blæksprutte, som i et tæt samarbejde med Suzzie udvikler og beskriver nye tilbud, udvikler organisationen, yder sparring på igangværende sager, udfører dokumentationsarbejde i form af statusrapporter og aflaster med diverse administrativt arbejde. Udfører desuden selvstændige konsulentopgaver.

2013- 2015: Chefkonsulent, Center for Børn og Unge, Næstved Kommune.
Udvikling af alternativer til døgnanbringelser. Etablering af misbrugsbehandlingstilbud (X-Camp) til unge mellem 15 og 25 år. Revidering af direktionens strategiplan for fornyet fokus på ungeindsatsen. VISO-specialist. Formand for Ungesamrådet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

1993 – 2013: Forstander, Den Matrikelløse Døgninstitution, Storstrøms Amt / Næstved Kommune.
Grundlagde i 1993 Den Matrikelløse Døgninstitution som et eksperimentarium til udvikling af nye metoder i arbejdet med de mest belastede unge. Institutionen var en landsdækkende døgninstitution, som igennem 20 år specialiserede sig i skræddersyning af anbringelser til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede drenge og piger i alderen 12-18/23 år. Herunder unge med psykiatriske problematikker, misbrugsproblemer og dobbeltdiagnoser. Har fra 2009 som VISO-specialist – i samarbejde med Suzzie Espanner og Henrik Rindom – udført konsulentopgaver for landets kommuner. VISO er en specialrådgivningsfunktion under Socialstyrelsen

1992 – 1993: Konstitueret forstander, Sydsjællands BUC, Storstrøms Amt
Sydsjællands BUC var en afspecialiseret døgninstitution under Storstrøms Amt. Efter afvikling af institutionen i 1993 blev Den Matrikelløse Døgninstitution oprettet.

1985 – 1992: Klinisk psykolog og udviklingsmedarbejder, Uddannelses- og Udviklingsafdelingen, Storstrøms Amt.
Udviklingsmedarbejder i Uddannelses- og Udviklingsafdeling, som også var stabsfunktion for amtssocialdirektøren. 
Kursusarbejde i forbindelse med udflytning fra de store døgninstitutioner til Bo- og Naboskaber. 
Udviklet og undervist på Intro-kurser for omsorgsmedarbejdere som kvalifikation til merit-uddannelsen. 
Udviklet kursus i personlig udvikling i samarbejde med psykiater Mogens A. Lund fra Kempler Instituttet. 
Udviklet Seksualvejlederuddannelse i samarbejde med psykiater Mogens A. Lund fra Kempler Instituttet.

1978 – 1985: Klinisk psykolog, Behandlingscentret i Næstved, Storstrøms amt.
Arbejdet som klinisk psykolog med psykisk udviklingshæmmede og autistiske børn, unge og voksne på Behandlingscentret i Næstved og på øvrige institutioner i Storstrøms Amt. Herunder 9 år som psykologisk konsulent på Kofoedsminde i Rødbyhavn med psykisk udviklingshæmmede med dom til institution. Deltog som konsulent i dansk-tysk forskningsprojekt, hvor man via universiteterne i Düsseldorf og Oldenburg søgte at implementere det danske “normaliseringsprincip” (= “den åndssvage skal leve et liv så nær det normale som muligt”) i Tyskland.

1971 – 1978: Stud. psych. og timelærer.
Har i studietiden (fra 1971-1975) arbejdet som psykologvikar ved Statens Åndssvageforsorg (forsorgscenter III i Østjylland). Fra 1975-1978 har jeg arbejdet som som pædagog og underviser på Strandparkskolen i København. Har her været med til at skrive og redigere en bog om skolens arbejde og deltaget i et af Socialstyrelsen støttet forskningsprojekt vedr. forældres oplevelse af at få et handicappet barn. 
Har skrevet speciale og afløsningsopgaver om forskellige aspekter ved arbejdet med psykisk udviklingshæmmede og autister.