Afrusningsforløb

Afrusningsforløb
Et behandlingsforløb kan indeholder følgende elementer:

  • Den unge kommer til visitationssamtale, hvor typen og omfanget af misbruget kortlægges. Desuden vurderes graden af motivation hos den unge, samt hvilke ønsker den unge har for sin fremtid.
  • På baggrund af visitationssamtalen besluttes det sammen med den unge, hvordan et afrusningsforløbet skal tilrettelægges. Her tages der hensyn til den uges tidligere erfaringer med abstinenser, hvor og hvor længe afrusningsfasen skal vare, ligesom der kan tages hensyn til særlige ønsker.
  • Der skal aftales beskæftigelse, motion og aktiviteter med den unge inden afrusning.
  • Inden afrusningen påbegyndes skal det være aftalt, hvad den opfølgende behandling skal bestå af.
  • Når den unge er godt i gang med sin afrusning, skal der gennemføres en udredning/vurdering af mulige tilgrundliggende årsager til misbruget. Er der brug for det, foretages der psykologiske undersøgelser, ligesom den samlede sundhedstilstand vurderes.
  • Afrusningen vil ofte finde sted som enkeltmandsprojekt et sted på Sjælland.
  • Der vil være tilknyttet tre medarbejdere til at tage sig af den unge. Heraf vil der i starten være en medarbejder omkring den unge 24 timer i døgnet.
  • I hele forløbet vil der være psykiater som indgå i behandling og være til rådighed fysisk eller pr. telefon for den unge og personalet.
  • Afrusningen varer fra 4 til 8 uger. Efter endt afrusning vil den unge fortsætte sin behandling og opfølgningsplanen blive iværksat. Planen omfatter praktik, job, skoleforløb, terapeutiske samtaler eller andet.

Den unge er indskrevet hos Projekt-A-holdet som et enkeltmandsprojekt. Der er faste medarbejdere til at arbejde med den unge. Medarbejderne bor sammen med den unge i perioder, der typisk vil være af en varighed på mellem 3 døgn og 5 døgn.

I særlige situationer vil der være 2 medarbejdere omkring den unge 24 timer i døgnet (dette aftales dog specielt med anbringende kommune). Den unge vil i forløbet af afrusningen blive motiveret til at komme i et par timers praktik.

Efter afrusningen
Efter afrusningen, som typisk vil vare seks til otte uger, vil den iværksatte plan, som den unge selv har været aktiv deltagende i, træde i kraft. Her vil praktik, job, skoleforløb, terapeutiske samtaler og øvrige behandlingstiltag blive videreført. Alle aftaler vil foregå i tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Inkluderet i prisen
– Individuelle terapeutiske forløb (kognitivt / psykoterapeutisk) for den unge
– Samtaler med den unges familie
– Psykiatrisk vurdering og behandling
– Evt. psykologisk undersøgelse (dette aftales med pågældende kommune)

Iøvrigt
Har pågældende kommune et ønske om efter afrusningen at overtage bo-selv / støttekontakt opgaven, vil de implicerede parter blive inviteret til tværfagligt teammøde af hensyn til størst mulig kontinuitet.

Vi bruger ikke magtanvendelser eller fastholdelser overfor de unge, som er hos Projekt-A-Holdet af egen fri vilje og motivation.

Anbringende kommune godkender foranstaltningen og har tilsynet med den unge i afrusningsperioden.

Klik her for priser