Efterværn

Forskning peger på, at tidligere anbragte unge oplever betydelige vanskeligheder i overgangen til voksenlivet i forhold til deres jævnaldrende. De udfordringer, tidligere anbragte unge oplever, viser sig som ustabile boligforhold, svagt eller manglende netværk, ensomhed, ringe fysisk sundhed, højere risiko for misbrug, psykiske vanskeligheder og ikke mindst betydelig ringere chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Desuden oplever de unge udfordringer i forhold til at håndtere praktiske dagligdags gøremål som at handle ind, lave mad, betale husleje og administrere økonomien. Efterværn er et tilbud til unge, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson samt unge, der har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke umiddelbart inden det fyldte 18. år.

Læs hele artiklen…