Midtvejsevaluering af efterværnsinitiativer

Ny rapport fra SFI stiller skarpt på et igangværende projekt, hvor fire kommuner styrker samarbejdet om den støtte, de giver til de unge, når de fylder 18 år og skal afslutte deres anbringelse.

Konklusionen på midtvejsevalueringen af efterværnsinitiativet viser, at for de udsatte unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være svær, men et styrket samarbejde i kommunerne er første skridt på vejen til at hjælpe dem videre i uddannelse og job. Initiativet består af en tværfaglig samarbejdsgruppe, som kommunen sætter omkring den unge allerede i 15 års alderen.

Gruppen kan fx bestå af sagsbehandler, jobkonsulent, UU-vejleder, anbringelsessted og en person fra den unges eget netværk. Arbejdsgruppen følger den unge til det fyldte 23. år og fastlægger i fællesskab med den unge mål for fremtiden, særligt med fokus på uddannelse og job.

Læs hele artiklen…