Relationer og netværk i efterværnsindsatsen

Relationer og netværk er en afgørende faktor i efterværnsindsatsen. Anbragte unge står over for store udfordringer når de skal til at begynde deres selvstændige liv. Et engelsk studie af 101 tidligere anbragte unge viser, at tidligere anbragte unge sjældent har et tæt forhold til forældre, søskende eller andre familiemedlemmer, men at de unge ofte har stor gavn af familierelationerne, selvom de er skrøbelige.

På Socialstyrelsens vidensportal kan du læse mere om udsatte børn og unge, hvordan relationer og netværk har stor betydning for anbragte unge i overgangen til et velfungerende voksenliv. Klik her.