Mentaliseringsbaseret familiebehandling

Suzzie gennemgår i efteråret 2017 efteruddannelse i Mentaliseringsbaseret Familiebehandling. Uddannelsen beskæftiger sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn. Der er fokus på, hvordan man arbejder mentaliseringsbaseret med børn med specifikke vanskeligheder, og hvad der kendetegner god og mindre god mentaliserings-kompetence hos forældre.