Ansættelse af souschef

Efter i en længere periode at have arbejdet som konsulent for Projekt A-Holdet, er Karin Garms pr. 1. januar 2017 blevet ansat på fuld tid. Karin vil primært beskæftige sig med socialpædagogisk arbejde og familiebehandling, og sekundært udfylde rollen som souschef. Rollen som souschef indebærer, at Karin deltager i ledermøder og er fungerende leder i Suzzie Espanners fravær.

Karin er uddannet socialpædagog og har i mere end 20 år arbejdet med udsatte børn og unge i alderen 0-18 år. De sidste 15 år som socialpædagog og miljøterapeut på Behandlingshjemmet Stutgården. Sideløbende hermed har Karin de sidste 4 år arbejdet som børnesagkyndig dommer i byretten. Læs mere