Træning og certificering i Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

4 maj 2018. Så har første hold medarbejdere og konsulenter deltaget i Træning og certificering i Alarm Distress Baby Scale (ADBB) på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Den kan anvendes til bl.a. at opdage helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betingede vanskeligheder, og den er valideret til brug fra 2-månedersalderen og indtil 2 år.

Metoden er udviklet til brug i almen lægepraksis som en del af rutine børneundersøgelser, men kan med fordel integreres i sundhedsplejerskers og andre faggruppers daglige arbejde. Næste hold medarbejdere deltager efter sommerferien.