Temadag

9 maj 2018. Først præsenterer Klaus ”Projekt A-Holdets notat vedr. Databeskyttelsesforordningen” (GDPR), som træder i kraft den 25. maj 2018.

Derefter gennemgås ”Risikovurdering ift. Behandlingsaktiviteter” og ”Behandlingsinstruks”, som i kort form fortæller, hvordan henholdsvis dataansvarlige og databehandlere sikrer, at persondata behandles efter forskrifterne.

Med dette arbejde lever Projekt A-Holdet op til alle krav i den nye persondataforordning.

Under den psykologfaglige del underviser Suzzie i emnerne Neuropsykologi, Mentalisering, Emotionel personlighedsforstyrrelse og Splitting. Temadagen sluttes af med supervision.