Uventet opbakning fra Tønder-pigen

I statsministerens nytårstale kalder Mette Frederiksen sig for børnenes statsminister og brugte en stor del af sin Nytårstale på at tale om børns vilkår. Så langt så godt. Ud fra et fagligt perspektiv glemte hun desværre helt at nævne det arbejde, der ligger forud for en tvangsfjernelse eller en tvangsadoption. Nemlig det forebyggende arbejde i form af de intensive familiebehandlinger, hvor man giver forældrene chancen for at vise, om det kan udvikle de nødvendige familiekompetencer.

Heldigvis har diverse fagpersoner gjort opmærksom på dette, og senest har det forebyggende arbejde – og dermed A-holdets koncept – fået uventet støtte af en person, der har mærket på egen krop, hvad en tvangsfjernelse betyder. Den såkaldte ”Tønder-pige” udtaler den 17. januar i BT bl.a.: Jeg tror simpelthen ikke, at tingene bliver bedre af at tvangsfjerne flere børn. Med udgangspunkt i min egen sag mener jeg, at man skulle have taget sig af hele familien”.

Og i et åbent brev til Mette Frederiksen skriver hun bl.a.: Jeg troede, jeg ville få det godt, når jeg blev fjernet hjemmefra. Jeg tog så grueligt fejl. Jeg fik det først bedre, da jeg blev mødt i øjenhøjde – uden at der blev kigget på mine eks-diagnoser og min medicin. Da jeg blev set som menneske og ikke som en trist skæbne”.

Certificering i ADBB

Marts 2019

Så er også Zarah certificeret i ADBB på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Stort til lykke!

ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Den kan anvendes til bl.a. at opdage helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betingede vanskeligheder, og den er valideret til brug fra 2-månedersalderen og indtil 2 år.

Metoden er udviklet til brug i almen lægepraksis som en del af rutine børneundersøgelser, men kan med fordel integreres i sundhedsplejerskers og andre faggruppers daglige arbejde.

Den fantastiske hjerne og autisme set indefra

November 2018. Fire medarbejdere har deltaget i dette spændende og meget inspirerende foredrag med Peter Lund Madsen og Anne Skov Jensen, der står bag Overlevelsesguiden.

Peter Lund Madsen fortalte på sin sædvanlig underholdende måde, hvordan den almindelige hjerne fungerer, og hvordan den autistiske hjerne kan komme til kort, når det handler om at analysere sociale situationer, når hjernen udsættes for stress.

Anne Skov Jensen, som selv er diagnosticeret med Aspergers syndrom og ADHD og har en søn og datter med samme diagnoser, fortalte med udgangspunkt i sit eget liv som autist om styrker, udfordringer, kommunikation, stress, nedsmeltninger, kompenserende strategier og hvordan et godt autismeliv kan se ud.

Ikke mindst Anne Skov Jensens oplæg var fyldt med konkrete eksempler på udfordringerne som autist, som giver ny inspiration til vores arbejde.